Privacy statement CLUB VAN 111 HOFRAAD

Inleiding

CLUB VAN 111 HOFRAAD neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hofbal.nl.

Wie is CLUB VAN 111 HOFRAAD?

CLUB VAN 111 HOFRAAD is de stichting CLUB VAN 111 HOFRAAD, kantoorhoudende te (5364 NS) Escharen aan Beerschemaasweg 62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41058513.

CLUB VAN 111 HOFRAAD is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door CLUB VAN 111 HOFRAAD de verwerkingsverantwoordelijke.

CLUB VAN 111 HOFRAAD heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Theo Lemmen bereiken via info@hofbal.nl.

Hoe gebruikt CLUB VAN 111 HOFRAAD jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CLUB VAN 111 HOFRAAD persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CLUB VAN 111 HOFRAAD voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CLUB VAN 111 HOFRAAD worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

CLUB VAN 111 HOFRAAD heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CLUB VAN 111 HOFRAAD over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij CLUB VAN 111 HOFRAAD. Je kunt verzoeken dat CLUB VAN 111 HOFRAAD je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CLUB VAN 111 HOFRAAD te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CLUB VAN 111 HOFRAAD of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van CLUB VAN 111 HOFRAAD te verkrijgen. CLUB VAN 111 HOFRAAD zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CLUB VAN 111 HOFRAAD je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door CLUB VAN 111 HOFRAAD

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hofbal.nl. CLUB VAN 111 HOFRAAD zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat CLUB VAN 111 HOFRAAD een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CLUB VAN 111 HOFRAAD je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat CLUB VAN 111 HOFRAAD verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop CLUB VAN 111 HOFRAAD je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@hofbal.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CLUB VAN 111 HOFRAAD jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hofbal.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.